Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Chương 1: TỔNG QUAN1.1. Phân tích cú pháp quan hệ1.2. Liên kết từ/ngữ1.3. Chiếu quan hệ cú pháp1.3.1. Chiếu nhãn từ loại1.3.2. Chiếu quan hệ cú phápChương 2: CÁC CÁCH TIẾP CẬN2.1. Phân tích cú pháp2.1.1. Các phương pháp tiếp cận dùng luật phi ngữ cảnh (CFG)2.1.1.1. Cách tiếp cận từ trên xuống (Top-Down)2.1.1.2. Thuật toán phân tích cú pháp từ trên xuống (Top-Down) 2.1.1.3. Cách tiếp cận Từ dưới lên (Bottom-Up) 2.1.1.4. Thuật toán phân tích cú pháp Earley2.1.1.5. Mạng ngữ pháp lan truyền2.1.2. Phương...

Phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh Việt thông qua liên ngữ.pdf

516.67 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Phân tích pháp quan hệ cho song ngữ Anh Việt thông qua liên ngữ pdf


1-1631917227/2-1631917227/3-/4-/5-/6-1631917227