Trang Download Tổng hợp
Mien phi 10.000 IP v6 khi dang ky vps tai GalaxyCloud.vnTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Thế hệ kế tiếp của công nghệ CDMA. 1 Introduction 2 Basics of CDMA Communications 3 CDMA-Based 2G and 3G Systems 4 Technical Limitations of Traditional CDMA Technology 5 What is Next Generation CDMA Technology? 6 Complementary Codes 7 CDMA Systems Based on Complementary Codes 8 Integration of Space-Time Coding with CC-CDMA Technologies

CDMA Technologies.pdf

13.31 MB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
CDMA Technologies pdf


1-1627137779/2-1627137779/3-1627137779/4-1627137779/5-1627137779/6-1627137779
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X