Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Bài giải-Đáp số-chỉ dẫn 2.1. 1. U1m = 220ej 25 . . 0 V 0 2. U 2 m = 60ej 30 3. I 1m = 1,25ej 25 . . 0 . 0 220 j 250 ; U1 = e = 155,5635ej 25 V 2 . 0 60 j 300 V ;U2 = e = 42,4264ej 30 2 V A 4. I 2 m = 100 ej 0,785 2.2. 1. 2. 3. . . . 1,24 0 0 ; I1 = ej 25 = 0,8839ej 25 A 2 π . 100 j mA ; I = ej 0,785 = 70,71 ej 0,785 mA = 100 e 4 2 j 30 0 0 I m1 = 5 + j 2,8868 = 5,7735e . = = 0 5,7735e j π 6 A A A A I m2 = −5 + j 2,8868 = 5,7735ej150 . π j5 5,7735e 6 π j7 5,7735e 6 I m3 = −5 − j 2,8868 = 5,7735ej...

Lý thuyết mạch bài tập có lời giải P4.pdf

417.68 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
thuyết mạch bài tập lời giải pdf


1-1638648576/2-1638648576/3-/4-/5-/6-1638648576