Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Công nghệ thông tin là nhiều hơn chỉ các máy tính. Nó phải được quan niệm rộng rãi bao gồm các thông tin cũng như một quang phổ của các công nghệ xử lý thông tin. Một khái niệm quan trọng làm nổi bật vai trò của công nghệ thông tin là "chuỗi giá trị." 

harvard business review how information gives you competitive advantage michael porter.pdf

3.21 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
harvard business review how information gives you competitive advantage michael porter pdf


1-1620899725/2-1620899726/3-1620899726/4-1620899726/5-1620899726/6-1620899726
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X