Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Trong cuốn Primal Leadership, Daniel Goleman, Richard Boyatzis và Annie McKee đã mô tả sáu phong cách lãnh đạo có các tác động khác nhau lên tình cảm của các nhóm người ủng hộ. Đó là các phong cách, chứ không phải là các dạng. Lãnh đạo có thể sử dụng bất kỳ phong cách nào, và sự kết hợp một cách hợp lý tùy theo tình huống vẫn được cho là biện pháp hiệu quả nhất.

Các phong cách lãnh đạo tác động tới tình cảm.pdf

89.18 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Các phong cách lãnh đạo tác động tới tình cảm pdf


1-1639013077/2-1639013077/3-/4-/5-/6-1639013077