Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: About This Book Why is this topic important? Because executive coaching has grown rapidly in recent years, many human resource professionals and their clients need information to help them know when and how to use coaching for their organizations. 

Excutive coaching.pdf

907.78 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Excutive coaching pdf


1-1619099059/2-1619099059/3-1619099059/4-1619099059/5-1619099059/6-1619099059
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X