Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: • Chương 1: Tính liên tục và thay đổi • Chương 2: Nền kinh tế Mỹ vận hành như thế nào • Chương 3: Tóm lược lịch sử nền kinh tế Mỹ • Chương 4: Doanh nghiệp nhỏ và tập đoàn • Chương 5: Chứng khoán, hàng hóa và thị trường • Chương 6: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế • Chương 7: Chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá • Chương 8: Ngành nông nghiệp Mỹ: Tầm quan trọng đang thay đổi • Chương 9: Lao động ở Mỹ: Vai trò...

KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ MỸ.pdf

1.20 MB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ MỸ pdf


1-1638935823/2-1638935823/3-/4-/5-/6-1638935823