Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Nhược điểm của phương pháp phát triển phần mềm cũ và các nguyên tắc của phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt.

Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt (agile software eveloment) (ĐH BK HN).pdf

1.04 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt (agile software eveloment) (ĐH HN) pdf


1-1619006677/2-1619006677/3-1619006677/4-1619006677/5-1619006677/6-1619006677
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X