Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Công ty Dịch vụ - Thương mại số 1 tên giao dịch là Trade and Service Company No1 (viết tắt là Trasco). Trụ sở chính của công ty đặt tại Số 2 Mai Động Công ty được thành lập ngày 26/9/1995 theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt may Việt Nam trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị là: Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ Dệt Hà Nội, xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ Dệt Đức Giang, Xưởng Dệt kim thuộc Tổng công ty Dệt may Việt nam, Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ May thuộc Liên hiệp Sản...

Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty Dịch vụ Thương mại số 1.

219.15 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công Dịch vụ Thương mại số


1-1624171707/2-1624171708/3-1624171708/4-1624171708/5-1624171708/6-1624171708
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X