Trang Download Tổng hợp



Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Nhằm vào các nhà hoạch định chiến lược, giám đốc điều hành và trung cấp quản lý cao cấp, khối lượng này rõ các câu hỏi cần được hỏi về chiến lược và cung cấp 10 nguyên tắc mà mọi tổ chức và người dân nên áp dụng. Nó nhằm mục đích cung cấp các công cụ cần thiết để phát triển các chiến lược kinh doanh cốt lõi và tạo ra lợi...

Business Management making sense of strategy_5.pdf

179.63 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Business Management making sense strategy pdf


1-1621100315/2-1621100316/3-1621100316/4-1621100316/5-1621100316/6-1621100316
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X