Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách này minh họa các khía cạnh khác nhau của sự điều chỉnh lẫn nhau, với đóng góp của các kỹ sư, các nhà khoa học máy tính, tư vấn, nhà xã hội học và kinh tế, cùng nhau, cung cấp một cái nhìn độc đáo và toàn diện của vấn đề.

Systems and Organisational Change A Socio-technical Insight_8.pdf

1.32 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Systems and Organisational Change Socio technical Insight pdf


1-1623702344/2-1623702344/3-1623702344/4-1623702344/5-1623702344/6-1623702344
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X