Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Với nhiều đặc tính ưu việt nổi trội, giao dịch Internet đã thu hút được nhiều nhà đầu tư và các định chế thị trường khác tham gia đông đảo. Sử dụng thị trường Internet nhằm nâng cao tính tiện ích cho thị trường, đảm bảo tính liên tục của thị trường, và do vậy, giúp cho mục tiêu toàn cầu hóa của một thị trường sử dụng mạng Internet.

Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.pdf

300.66 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán Việt Nam pdf


1-1620296489/2-1620296489/3-1620296489/4-1620296489/5-1620296489/6-1620296489
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X