Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Ngành NH tăng trƣởng nhanh cả về số lƣợng và qui mô tài sản trong giai đoạn 2005 – 2010. Tuy nhiên chỉ có 25,6% ngân hàng nội địa có vốn điều lệ trên 5.000 tỷ đồng. Thị phần tín dụng và huy động của khối NHTMQD vẫn dẫn đầu, tuy nhiên sụt giảm mạnh do sự chiếm lĩnh...

BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK .pdf

1.63 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG CÔNG CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK pdf


1-1623873745/2-1623873746/3-1623873746/4-1623873746/5-1623873746/6-1623873746
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X