Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Internet đã hoàn toàn cách mạng hóa việc thực hành quan hệ công chúng. Cuộc cách mạng này không chỉ ảnh ​​hưởng đến cách PR chuyên gia giao tiếp nhưng đã thay đổi bản chất của truyền thông chính nó.

Online Public Relations A Practical Guide to Developing an Online Strategy in the World of Social Media PR in Practice_9.pdf

455.85 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Online Public Relations Practical Guide Developing Online Strategy the World Social Media Practice pdf


1-1621313856/2-1621313856/3-1621313856/4-1621313856/5-1621313856/6-1621313856
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X