Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: LEVEL 1 - LAB 1: WINDOWS 7 INSTALL - MIGRATE - UPGRADE I. GIỚI THIỆU Bài lab triển khai: - Cài đặt mới (clean installation) Windows 7. - Chuyển dữ liệu người dùng từ một máy Windows 7 sang một máy Windows 7 khác. - Nâng cấp một máy Windows Vista Ultimate Service Pack 1 thành một máy Windows 7 và giữ nguyên mọi thông tin hiện có. Các bước thực hiện: A. Cài đặt mới: Thực hiện trên máy chưa...

Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1_1(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf

3.12 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1(CẤP ĐỘ BEGINNER) pdf


1-1611151671/2-1611151671/3-1611151671/4-1611151671/5-1611151671/6-1611151671
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X