Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Xem phim trực tiếp với 4Share Tool mà không cần Tải file!
Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Với công trình nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm ra thái độ của thực khách đối với quán ăn sân vườn Dìn Ký. Cụ thể, sự cảm nhận của thực khách được biểu hiện bằng các hành động và các đánh giá. Xét về sự cảm nhận được biểu hiện bằng các hành động, chúng tôi nghiên cứu về số lần ăn ở Dìn Ký cho thấy tỷ lệ khách quen và khách mới; mức độ chi tiêu, mức độ thường xuyên ăn, hình thức ăn, mục đích ăn. Xét về sự cảm nhận được biểu hiện bằng các đánh giá, chúng tôi nghiên cứu các yếu tố mà thực khách...

THÁI ĐỘ CỦA THỰC KHÁCH (ĐỘ TUỔI TỪ 25-50) ĐỐI VỚI QUÁN ĂN SÂN VƯỜN DÌN KÝ –50 LÊ THỊ HỒNG GẤM Q1 TPHCM.ppt

2.54 MB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
THÁI ĐỘ CỦA THỰC KHÁCH (ĐỘ TUỔI TỪ 50) ĐỐI VỚI QUÁN ĂN SÂN VƯỜN DÌN –50 THỊ HỒNG GẤM TPHCM ppt


1-1656415522/2-1656415522/3-1656415522/4-1656415522/5-1656415522/6-1656415522