Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   “Giáo trình Công nghệ môi trường” của NXB đại học quốc gia Hà Nội (in lần thứ 2), Nội dung chủ yếu của “Giáo trình Công nghệ môi trường” gồm 13 chương và 3 phần cơ bản Phần I: Công nghệ xử lý khí thải Phần II: Công nghệ xử lý nước thái Phần III: Công nghệ xử lý chất thải rắn

Giáo trình Công nghệ môi trường.pdf

1.73 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Giáo trình Công nghệ môi trường pdf


1-1624291223/2-1624291223/3-1624291223/4-1624291223/5-1624291223/6-1624291223
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X