Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: CHAPTER 6 An Enterprise-Wide Approach to CRM. What Is Customer Strategy and How Does It Help? How Customer Strategy Relates to Corporate and Functional Strategy Key Components of an Effective Customer Strategy Enterprise Marketing Management

CRM Unplugged Chapter 6.pdf

230.12 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, dự kiến đến 30.01.2022 sẽ hoàn thành, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
CRM Unplugged Chapter pdf


1-1642992755/2-1642992755/3-/4-/5-/6-1642992755