Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Lời Giải - đáp số - chỉ dẫn 3.1. Hình 3.48. 1. a) Phương trình định luật Kiêckhop 2: duC . dt du du Từ đó có R. i+uC=R C C +uC=E hay C dt dt K E R C uR+uC=E. Chọn biến số là uC thì i= C +αuC=αE Trong đó α=1/RC=1/τ= Nghiệm là: uC = e ∫ − αdt H× 3.48 nh 1 = 10 [1/s] 5.10 .20.10 −6 3 E 0,95E uC(t) i(t) αt αdt [ C + ∫ αE e∫ dt] = e−αt [ C + ∫ αE e dt] = e−αt [ C + E eαt ] = E + Ce−αt . uR(t) 0,05E Vì uC(0)=E+C=0 (đây là điều kiện ban đầu) nên C=-E→ uC(t)=E(1-e-αt)=100(1-e-10t) Từ đó uR(t)=E-uC(t)=Ee-αt=100e-10t;...

Lý thuyết mạch bài tập có lời giải P7.pdf

462.29 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
thuyết mạch bài tập lời giải pdf


1-1638606770/2-1638606770/3-/4-/5-/6-1638606770