Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Nêu rõ tính quan trọng của giải pháp an toàn thông tin của các cong ty chứng khoán. Đưa ra các nguy cơ tiềm ẩn và đưa ra những giải pháp bảo vệ thông tin là: Phân tách các vùng mạng và bảo vệ hệ thống bằng Firewall, thiếp lập và bảo vể các kết nối VPN, thiết lập các hệ thống phòng chống xâm nhập cho các vùng thông tin quan...

An toàn Thông tin cho các Công ty Chứng khoán.pdf

890.61 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
toàn Thông tin cho các Công Chứng khoán pdf


1-1618749890/2-1618749890/3-1618749890/4-1618749890/5-1618749890/6-1618749890
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X