Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Nêu rõ tính quan trọng của giải pháp an toàn thông tin của các cong ty chứng khoán. Đưa ra các nguy cơ tiềm ẩn và đưa ra những giải pháp bảo vệ thông tin là: Phân tách các vùng mạng và bảo vệ hệ thống bằng Firewall, thiếp lập và bảo vể các kết nối VPN, thiết lập các hệ thống phòng chống xâm nhập cho các vùng thông tin quan...

An toàn Thông tin cho các Công ty Chứng khoán.pdf

890.61 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
toàn Thông tin cho các Công Chứng khoán pdf


1-1642555147/2-1642555147/3-/4-/5-/6-1642555147