Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Tài chính quốc tế liên quan đến những chiều hướng vận động mang tính toàn cầu của những thị trường, định chế, công cụ, kỹ thuật tài chính cho đến việc ban hành các chính sách công xuất phát từ nhu cầu của thị trường tài chính. Bài giảng tài chính quốc tế sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về tài chính quốc tế, từ đó giúp bạn...

Bài giảng Tài chính Quốc tế.pdf

4.60 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Bài giảng Tài chính Quốc tế pdf


1-1621370871/2-1621370871/3-1621370871/4-1621370871/5-1621370871/6-1621370871
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X