Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ, Kiểm toán sở hữu trí tuệ (IP Audit) là một công cụ quản lý nhằm đánh giá giá trị và rủi ro của tài sản trí tuệ. Thông qua tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ nét hơn về kiểm toán sở hữu trí tuệ

Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ.pdf

1.33 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ pdf


1-1624428877/2-1624428878/3-1624428878/4-1624428878/5-1624428878/6-1624428878
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X