Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ, Kiểm toán sở hữu trí tuệ (IP Audit) là một công cụ quản lý nhằm đánh giá giá trị và rủi ro của tài sản trí tuệ. Thông qua tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ nét hơn về kiểm toán sở hữu trí tuệ

Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ.pdf

1.33 MB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, dự kiến đến 30.01.2022 sẽ hoàn thành, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ pdf


1-1642622210/2-1642622210/3-/4-/5-/6-1642622210