Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Kiến thức cơ bản về an ninh mạng o Phân tích, tìm kiếm thông trong mạng máy tính o Nguy cơ mất thông tin o Phương pháp nâng cao an toàn thông tin o Bảo mật web o Bảo mật mạng không dây o Chính sách về an toàn thông tin   Sau khóa học, sinh viên có thể: o Nắm vững các khái niệm cơ bản an ninh mạng o Hiểu...

An ninh majng.pdf

242.77 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
ninh majng pdf


1-1624172809/2-1624172809/3-1624172809/4-1624172809/5-1624172809/6-1624172809
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X