Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA * Bài mở đầu: Nhập môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam * Chương 1: Sự ra đời của * Chương 2: Quá trình đấu tranh dành chính quyền * Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ * Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước * Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc (1975 - 2002) * Những thắng...

Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam (tái bản lần 2).pdf

14.94 MB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, dự kiến đến 30.01.2022 sẽ hoàn thành, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam (tái bản lần pdf


1-1642906143/2-1642906143/3-/4-/5-/6-1642906143