Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:     Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng 1.1.1. Vị trí, chức năng 1.1.2. Quá trinh phân tích đều bao gồm các giai đoạn cơ bản sau -Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu đại diện cho toàn bộ đối tượng cần phân tích), công việc này cần phải được quy...  

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG - Nguyễn Thi Hường.pdf

522.19 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Nguyễn Thi Hường pdf


1-1624157669/2-1624157669/3-1624157669/4-1624157669/5-1624157669/6-1624157669
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X