Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Ngày 22-10-2006, Ðại Hội thành lập Hội Thư Viện Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. với 250 đại  biểu trên toàn quốc về tham dự.  Ban Chấp Hành Khóa I, nhiệm kỳ 2006-2010, gồm tất cả 31 người, đã  ra mắt ngày 23-10-2006.  Xin xem chi tiết tại bài viết sau đây ở trang nhà của Thư Viện Quốc Gia tại địa  chỉ Internet như sau: (http://nlv.gov.vn/Home.aspx?MainChannelId=root&SubChannelId=cb318df1- 6876-41ef-8f66-d475262f04da&ArticleId=0a720954-0ebe-4a96-b99d-27d8184775ee&ModuleId=Article/ DetailArticle...

Phát Triển Thư Viện Tại Miền Nam Trước 1975Phát Triển Thư Viện Tại Miền Nam Trước 1975.pdf

751.15 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Phát Triển Thư Viện Tại Miền Nam Trước 1975Phát Triển Thư Viện Tại Miền Nam Trước 1975 pdf


1-1634973690/2-1634973690/3-/4-/5-/6-1634973690