Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Chapter 2: Overview of the Project Management Maturity Model. 2.1 The Software Engineering Institute Capability Maturity Model Beginning as early as 1986 the Software Engineering Institute (SEI), which is affiliated with Carnegie Mellon University, began developing a process maturity framework for software development [1]. 

Chapter 2_Project management process improvement.pdf

329.00 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Chapter Project management process improvement pdf


1-1624215484/2-1624215484/3-1624215484/4-1624215484/5-1624215484/6-1624215484
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X