Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. Đặc biệt, Chuẩn mực này cũng quy định và hướng dẫn thêm cách áp dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 và số 330 (ban hành lại) đối với các rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận.

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM SỐ 240 (36tr) .pdf

733.89 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM SỐ 240 (36tr) pdf


1-1642451070/2-1642451070/3-/4-/5-/6-1642451070