Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Sau khi trở thành người cộng sản,từ năm 1921 trở đi, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động trong những phong trào cộng sản,phong trào công nhân thế giới và phong trào cách mạng ở thuộc địa.Người ra sức nghiên cứu lý luận Mác-LêNin,xúc tiến việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin về VN,chuan bị mọi mặt tiến tới thành lập chính đảng cách mạng của g/c công nhân VN. Chính trong thời kỳ này,Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo lý luận Mác-Lê Nin để xây dựng những tư tưởng cơ bản về đường lối CMVN.

TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG.pdf

297.84 KB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG pdf


1-1643240341/2-1643240342/3-1643240342/4-1643240342/5-1643240342/6-1643240342