Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: C H A P T E R S E V E N T E E N Urban Transportation and Land Use 17.1 INTRODUCTION This chapter is an introduction to the economics of the connection between urban transportation and land use. The nature of the transportation system strongly influences the patterns of land use in an urban area.

A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 17.pdf

146.81 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Companion Urban Economics Arnott and McMillen Chapter pdf


1-1618967514/2-1618967514/3-1618967514/4-1618967514/5-1618967514/6-1618967514
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X