Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Từ khi thực hiện đổi mới, quan hệ đất đai ở nước ta đã có những biến đổi nhanh chóng. Cùng với những tiến bộ về kinh tế và sự tăng lên về thu nhập là sự tăng lên của nhu cầu về nhà ở, đất ở của dân cư và đất để sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, nhất là ở các đô thị. Từ trước khi có luật đất đai (1993) các quan hệ về đất đai như chuyển nhượng, chuyển đổi đất đai...đã...

Đề án “Hoạt động đầu cơ đất đai tại Việt Nam và các giải các giải pháp cần thiết”..pdf

757.45 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Đề án “Hoạt động đầu đất đai tại Việt Nam các giải các giải pháp cần thiết” pdf


1-1623850033/2-1623850033/3-1623850033/4-1623850033/5-1623850033/6-1623850033
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X