Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Why is this topic important? Because executive coaching has grown rapidly in recent years, many human resource professionals and their clients need information to help them know when and how to use coaching for their organizations.

EXECUTIVE COACHING - A GUIDE FOR THE HUMAN RESOURCE PROFESSIONAL.pdf

806.04 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
EXECUTIVE COACHING GUIDE FOR THE HUMAN RESOURCE PROFESSIONAL pdf


1-1619101560/2-1619101560/3-1619101560/4-1619101560/5-1619101560/6-1619101560
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X