Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: CHAPTER 6 Directional Investing through Global Macros and Managed Futures. Global macro and managed futures investing are two forms of directional or opportunistic investing strategies that investors should consider when determining which strategies to include in their hedge fund portfolio.

Hedges on Hedge Funds Chapter 6.pdf

162.14 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Hedges Hedge Funds Chapter pdf


1-1618244857/2-1618244857/3-1618244857/4-1618244857/5-1618244857/6-1618244857
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X