Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Nội dung chủ yếu của chương này gồm: Lý do của việc chọn mẫu trong nghiên cứu marketing Sai số do lấy mẫu và sai số không phải do lấy mẫu Các phương pháp chọn mẫu xác suất và các phương pháp chọn mẫu phi xác suất. Các công việc liên quan đến thu thập dữ liệu tại hiện trường của mỗi phương pháp thu thập dữ liệu. Những sai lầm thường xảy ra khi thu thập dữ liệu tại hiện trường Quản trị việc thu thập dữ liệu tại hiện trường. MẪU VÀ NHỮNG LÍ DO CỦA VIỆC CHỌN MẪU Một số định nghĩa Phần tử: Một phần tử...

Tài liệu cao học - Nghiên cứu Marketing - Chương 6.pdf

355.94 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
Tài liệu cao học Nghiên cứu Marketing Chương pdf


1-1634365542/2-1634365542/3-/4-/5-/6-1634365542