Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Hướng dẫn quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (Một số kinh nghiệm và bài học quốc tế) được biên tập bởi: Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị yến, Hướng dẫn quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên gồm 7 chương: Chương 1: Tổng quan về Khu bảo tồn thiên nhiên và các vấn đề liên quan Chương 2: Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Chương 3: Kế hoạch quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Chương 4: Giá...

Hướng dẫn quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên .pdf

1.52 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Hướng dẫn quản Khu bảo tồn thiên nhiên pdf


1-1624425258/2-1624425259/3-1624425259/4-1624425259/5-1624425259/6-1624425259
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X