Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Một bản đồ của các mối quan hệ có liên quan trong biện chứng technosphere / ecosphere do đó có thể được xác định bắt đầu từ mô hình DPSIR, theo quan điểm phát triển hữu cơ và trong phạm vi có thể, hoàn thành thống kê mô tả mối tương quan giữa kích thước kinh tế và môi trường phát triển.

The Economics of Tourism and Sustainable Development phần 6.pdf

129.85 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
The Economics Tourism and Sustainable Development phần pdf


1-1620853148/2-1620853148/3-1620853148/4-1620853148/5-1620853148/6-1620853148
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X