Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Bảo hiểm trách nhiệm của nhà quảng cáo. Phạm vi bảo hiểm nhằm bảo hiểm những hành động sơ xuất hoặc những sai sót trong quảng cáo (thể hiện bằng lời nói và bằng chữ viết)

Thuật ngữ bảo hiểm Phần 2.pdf

216.43 KB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Thuật ngữ bảo hiểm Phần pdf


1-1624148663/2-1624148664/3-1624148664/4-1624148664/5-1624148664/6-1624148664
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X