Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu chung về xí ngiệp Loại ngành nghề, qui mô và năng lực của xí ngiệp a. Loại ngành nghề b. Quy mô, năng lực của xí nghiệp Qui trình công nghệ sản xuất của xí nghiệp Giới thiệu phụ tải điện của toàn xí nghiệp a. Các đặc điểm của phụ tải điện b. Các yêu cầu về cung cấp điện của xí nghiệp Phạm vi đề tài Chương 2: Xác định phụ tải tính toán các phân xưởng và toàn xí nghiệp 1. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khí 1.1 Phân loại và phân nhóm phụ tải trong phân xưởng sửa chữa...

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN.pdf

491.82 KB
MD5: | CRC32B:
Xin lỗi bạn! File này đang bảo dưỡng, bạn có thể trở lại sau, cảm ơn bạn!
Tìm thêm các file tương tự :
ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN pdf


1-1635431939/2-1635431939/3-/4-/5-/6-1635431939