Tìm kiếm : 1080p (đuôi file: iso) Thấy 566 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 29 Show 1 - 20 of 566

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2023-08-06 20.48 GB Verimalja 2022 1080p Blu ray AVC DD5.1.iso
2 2023-07-19 21.03 GB Bullet.2014.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.5.1.iso
3 2022-04-07 22.36 GB The Bodyguard from Beijing.1994.BluRay.1080p.AVC.iso
4 2023-08-10 22.75 GB Dark.Nature.2022.BluRay.1080p.AVC.DD5.1.iso
5 2019-04-10 45.07 GB Glass.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
6 2019-02-18 42.30 GB Overlord.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
7 2019-12-23 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
8 2023-09-04 21.54 GB Plan.75.2022.Bluray.AVC.1080p.DD.5.1.iso
9 2023-09-03 27.78 GB Sphere 1998 1080p VC 1 TrueHD 5.1 CtrlHD.iso
10 2023-09-19 22.44 GB Island.Escape.2023.BluRay.1080p.AVC.DD5.1 MTeam.iso
11 2020-01-03 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
12 2023-03-20 44.05 GB Obsessed 2009 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.iso
13 2023-08-10 19.67 GB Subspecies.V.Bloodrise.2023.BluRay.1080p.AVC.DD5.1.iso
14 2023-07-13 22.88 GB Vanguard 2020 Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1.iso
15 2023-07-10 21.00 GB Trespass 2011 1080p Blu ray AVC TrueHD 5 1.iso
16 2023-07-30 22.22 GB 2002 2001 Blu ray 1080p AVC LPCM 2.0.iso
17 2023-04-27 43.69 GB Drishyam.2015.Blu ray.1080p.AVC.TrueHD.5.1.iso
18 2023-04-12 24.40 GB Swordsman.1990.GER.BluRay.1080p.AVC.DD.2.0.iso
19 2023-05-27 22.17 GB Flaming.Brothers.1987.Blu ray.AVC.1080P.TrueHD7.1.iso
20 2022-10-22 41.29 GB Nope.2022.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso

1 2 3 4 5 ... 29 Show 1 - 20 of 566