Tìm kiếm : avc (đuôi file: iso) Thấy 409 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 21 Show 1 - 20 of 409

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2020-10-07 22.96 GB Ava 2020 1080p AUS Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CultFilms 2EVENT.iso
(hungdaitavip)
2 2022-04-07 22.36 GB The Bodyguard from Beijing.1994.BluRay.1080p.AVC.iso
(ntlinh_306)
3 2022-05-15 31.32 GB Robots.2005.Blu ray.1080p.AVC.DTS CHDBits.iso
(ntlinh_306)
4 2019-07-22 45.88 GB Hellboy.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(hungdaitavip)
5 2019-06-29 44.51 GB Shazam.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
6 2019-06-16 41.20 GB Us.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
7 2019-04-10 45.07 GB Glass.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
8 2019-02-18 42.30 GB Overlord.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
9 2019-01-22 22.32 GB Big.Brother.2018.BluRay.1080p.AVC.TrueHD5.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
10 2021-12-06 44.11 GB Dune.2021.Bluray.1080p.AVC.TrueHD.7.1 CYBER.iso
(hungdaitavip)
11 2019-12-23 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(hungdaitavip)
12 2022-03-31 21.07 GB Border Run 2013 BluRay 1080p AVC TrueHD5.1 TTG.iso
(xemaydinhso2)
13 2020-01-03 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(fs2019)
/Phim tong hop
14 2022-02-12 45.84 GB Rampage 2018 3D BluRay 1080p AVC Atmos TrueHD7 1.iso
(xemaydinhso2)
15 2022-04-27 45.63 GB Moonfall.2022.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
(xemaydinhso2)
16 2019-05-01 29.82 GB Arctic.2018.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 MTeam.iso
(hungdaitavip)
17 2019-02-24 43.10 GB Creed.II.2018.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
(hungdaitavip)
18 2019-02-01 39.96 GB Widows.2018.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA7.1 CHDBits.iso
(hungdaitavip)
19 2022-06-11 34.20 GB Morbius.2022.1080p.BluRay.AVC.DTS HD.MA.5.1.iso
(xemaydinhso2)
20 2022-06-10 22.54 GB Late Spring 2014 HK BluRay 1080p AVC TrueHD 5.1.iso
(xemaydinhso2)

1 2 3 4 5 ... 21 Show 1 - 20 of 409