Tìm kiếm : giai (đuôi file: docx) Thấy 2820 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 141 Show 1 - 20 of 2820

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 75.31 KB Kiểm tra không gian giải tích.docx
(tailieu_phim_4share)
 tuyển tập 5 bộ đề kiểm tra về không gian giải tích
2 2019-03-26 3.15 MB Mot so giai phap nang cao hoat dong moi gioi bds ACBRS.docx
(tailieu_phim_4share)
3 2019-03-26 57.68 KB Những giải pháp thúc đẩy tiến trình gia nhập tổ...
(tailieu_phim_4share)
4 2019-03-26 15.05 KB MẶT TRÁI CỦA CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP.docx
(tailieu_phim_4share)
Phát triển kinh tế ở mỗi nước là kết quả của việc sử dụng một cách đúng đắn, hợp lý các nguồn nhân tài – vật lực và tài nguyên thiên nhiên. Trong công cuộc đổi mới kinh tế Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương “Giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có,
5 2019-03-26 216.61 KB Giải pháp tăng cường nguồn cung lao động Việt Nam giai đoạn 2010 2020.docx
(tailieu_phim_4share)
I. Lý Thuyết về lao động và nguồn cung lao động
6 2019-03-26 161.39 KB Giải quyết việc làm ở nông thôn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
Việc làm và giải quyết việc làm là một vấn đề kinh tế - xã hội có tính toàn cầu, là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày nay, quan niệm về phát triển được hiểu đầy đủ là: Tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; phải xoá
7 2017-03-14 82.79 KB Bai giai KTH.docx
8 2019-03-26 447.58 KB Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY ARTEXPORT TRONG THỜI GIAN QUA
9 2019-03-26 449.35 KB Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY ARTEXPORT TRONG THỜI GIAN QUA
10 2019-03-26 214.54 KB Những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất...
(tailieu_phim_4share)
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải chấp nhận cạnh tranh bởi vì qui luật cạnh tranh là qui luật vốn có, chi phối các hoạt động của nền kinh tế thị trường. Muốn tồn tại và
11 2019-03-26 22.83 KB Giao thông đường bộ ở Hà Nội thực trạng và giải pháp.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, an toàn giao thông được giới báo chí và truyền thông quan tâm đặc biệt. Bởi đó là vấn đề mà hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Hàng ngày trong
12 2019-03-26 22.02 KB GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, an toàn giao thông được giới báo chí và truyền thông quan tâm đặc biệt. Bởi đó là vấn đề mà hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Hàng ngày trong
13 2019-03-26 43.24 KB GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, an toàn giao thông được giới báo chí và truyền thông quan tâm đặc biệt. Bởi đó là vấn đề mà hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Hàng ngày trong
14 2019-03-26 146.73 KB Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Thành phố...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU GẠO
15 2019-03-26 178.41 KB Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1.Quan niệm về nghèo đói và xoá đói giảm nghèo 1.2.Những nhân tố tác động đến nghèo đói và xoá đói giảm nghèo 1.3.Một số kinh nghiệm
16 2019-03-26 89.32 KB Nhân Văn Giai Phẩm.docx
(tailieu_phim_4share)
17 2019-03-26 22.09 KB Đấu tranh giai cấp.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã
18 2019-03-26 20.89 KB Đấu tranh giai cấp.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã
19 2019-03-26 39.27 KB ĐẤU TRANH GIAI CẤP..docx
(tailieu_phim_4share)
" Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có sự phân chia giai cấp". Đấu tranh giai cấp thực chất là cuộc đấu tranh giữa những giai cấp mà lợi ích căn bản đối lập nhau. Đấu tranh
20 2019-03-26 39.31 KB Đấu tranh giai cấp.docx
(tailieu_phim_4share)
Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong những tổ chức lao

1 2 3 4 5 ... 141 Show 1 - 20 of 2820