Tìm kiếm : internet (đuôi file: docx) Thấy 23 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 Show 1 - 20 of 23

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 757.87 KB Chương trình phần mềm chia sẻ và bảo mật Internet( Software share Internet).docx
(tailieu_phim_4share)
Ngày nay, Công nghệ thông tin đã trở lên quen thuộc đối với tất cả mọi người. Nhiều loại máy tính chuyên dụng được ra đời để nhằm phục vụ nhu cầu và lợi ích của mọi người. Mục đích chính mà con người hướng tới đó là tri thức.
2 2019-03-26 446.39 KB Quảng cáo trên mạng INTERNET.docx
(tailieu_phim_4share)
chúng ta sẽ nghiên cứu tình hình phát triển của quảng cáo trên mạng tại Việt Nam, những khó khăn mà ngành quảng cáo trên mạng của Việt Nam đang gặp phải và phương hướng phát triển trong thời gian tới.
3 2019-03-26 2.03 MB Internet Không Dây Trên Mạng Quang .docx
(tailieu_phim_4share)
4 2019-03-26 240.32 KB Mạng Internet và công nghệ IP.docx
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Mạng Internet và công nghệ IP
5 2019-03-26 976.48 KB Hoạt động Marketing Internet tại Việt Nam.docx
(tailieu_phim_4share)
Cơ sở ra đời của Marketing Internet trên thế giới chính là kết quả trực tiếp của bước ngoặt phát triển trong công nghệ thông tin Internet. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể không nhắc đến mối quan hệ giữa công nghệ điện tử viễn thông và thương mại điện
6 2019-03-26 106.09 KB Đưa một cửa hàng lên mạng Internet.docx
(tailieu_phim_4share)
7 2019-03-26 926.10 KB Cung cấp chất lượng dịch vụ trên Internet.docx
(tailieu_phim_4share)
Đồ án này trình bày các cơ chế nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho các dịch vụ trên mạng Internet. Các cơ chế đó bao gồm: định hướng lưu lượng và cân bằng tải ở lớp ứng dụng, phân loại dịch vụ (Diffserv) ở lớp vận chuyển, kỹ thuật lưu lượng và định
8 2019-03-26 243.93 KB Nói Tiếng Mỹ Như Người Mỹ Nhờ Internet .docx
(tailieu_phim_4share)
9 2014-05-23 17.67 KB công nghệ mạng Intranet.docx
(lehieu278)
10 2019-03-26 26.23 KB 10 lý do nên đưa Internet vào chiến lược Marketing.docx
(tailieu_phim_4share)
Điều này đã không còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp trong thời đại mà nền kinh tế mạng đang giữ vai trò thống soái. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn rất nhiều công ty, cả nhỏ
11 2019-03-26 9.91 MB Internet với đời sống văn hóa của nhân dân Thủ đô.docx
(tailieu_phim_4share)
12 2019-03-26 9.91 MB Internet với đời sống văn hóa của nhân dân Thủ đô.docx
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: INTERNET - MỘT NHÂN TỐ MỚI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA HIỆN NAY 8
13 2019-03-26 9.90 MB Internet với đời sống văn hóa của nhân dân Thủ đô.docx
(tailieu_phim_4share)
14 2019-03-26 473.51 KB Miễn phí bản quyền 1 năm của phần mềm Kaspersky Internet Security 2010.docx
(tailieu_phim_4share)
15 2019-03-26 43.46 KB Kế hoạch xây dựng dịch vụ Internet trên địa bàn xã Long Điền B.docx
(tailieu_phim_4share)
Giúp cho những người có ý định kinh doanh trong lĩnh vực này có được những kiến thức cơ bản, những điều kiện tiên quyết để thành lập được một cơ sở dịch vụ Internet hiệu quả nhất.
16 2019-03-26 3.18 MB Thiết kế 1 website giới thiệu và bán sản phẩm máy...
(tailieu_phim_4share)
17 2019-03-26 523.54 KB Main NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG...
(tailieu_phim_4share)
18 2019-03-26 135.60 KB Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ...
(tailieu_phim_4share)
Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) là một doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập chính thức vò ngày 06 tháng 12 năm 1989, Quyết định số 1216-TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện, với Giấy
19 2019-03-26 135.49 KB Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ...
(tailieu_phim_4share)
Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) là một doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập chính thức vò ngày 06 tháng 12 năm 1989, Quyết định số 1216-TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện, với Giấy
20 2019-03-26 734.35 KB Xây dựng mạng Intranet và phát triển ứng dụng thương mại điện tử.docx
(tailieu_phim_4share)
Công ty thương mại châu Á là một tổ chức cung cấp tất cả các thiết bị máy tính, các thiết bị phần cứng mạng, các thiết bị tin học khác và các dịch vụ mạng cho thị trường.

1 2 Show 1 - 20 of 23