Tìm kiếm : khi (đuôi file: xls) Thấy 45 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 Show 1 - 20 of 45

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2018-04-30 21.50 KB thu chi.xls
(nguyentuananh.x3)
2 2020-03-03 7.23 MB KPI QLTS.xls
3 2019-03-26 18.97 KB TIEC CHI LIEN.xls
(tailieu_phim_4share)
4 2019-03-26 808.50 KB DS chi tiet.xls
(tailieu_phim_4share)
5 2018-09-05 185.50 KB 2018 107 KEI.xls
6 2018-09-05 184.00 KB 2017 435 KEI.xls
7 2019-03-26 41.00 KB chi tieu san pham.xls
(tailieu_phim_4share)
8 2019-03-26 34.50 KB thức ăn nhập kho.xls
(tailieu_phim_4share)
9 2019-03-26 15.50 KB ketoanthucte Phieu Xuat Kho.xls
(tailieu_phim_4share)
10 2019-03-26 15.50 KB ketoanthucte Phieu Xuat Kho.xls
(tailieu_phim_4share)
11 2019-03-26 83.00 KB CHI PHÍ TÂY NGUYÊN.xls
(tailieu_phim_4share)
12 2017-07-09 999.50 KB Hang ton kho T6.xls
13 2017-04-02 863.50 KB Hàng Tồn Kho T3.xls
14 2017-04-02 780.00 KB Hàng tồn kho T2.xls
15 2017-04-02 821.00 KB Hàng tôn kho T1.xls
16 2017-06-18 1.02 MB Hàng tồn kho T5.xls
17 2017-06-18 926.00 KB Hàng tồn kho T4.xls
18 2019-03-26 63.00 KB Bài tập về cơ khí.xls
(tailieu_phim_4share)
Xác định số liệu cho dây quấn rotor và stator động cơ vạn năng dùng làm khoan điện cầm tay. Cử đường kính mũi khoan tối đa là 10mm. Tốc độ định mức cho đầu mũi khoan là 500 vòng/phút. Tỉ lệ biến tốc của hệ bánh răng từ đâu khoan đến rotor là 1/36 kính
19 2019-03-26 63.00 KB Bài tập về cơ khí.xls
(tailieu_phim_4share)
  Xác định số liệu cho dây quấn rotor và stator động cơ vạn năng dùng làm khoan điện cầm tay. Cử đường kính mũi khoan tối đa là 10mm. Tốc độ định mức cho đầu mũi khoan là 500 vòng/phút.
20 2019-03-26 1.87 MB khoi luong + gia tri virut.xls
(tailieu_phim_4share)

1 2 3 Show 1 - 20 of 45