Tìm kiếm : thuc (đuôi file: docx) Thấy 2776 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 139 Show 1 - 20 of 2776

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 79.43 KB Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu ở Cục...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU. 3
2 2019-03-26 55.74 KB Thực trạng thu chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định).docx
(tailieu_phim_4share)
3 2019-03-26 161.01 KB Thực trạng thu chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định).docx
(tailieu_phim_4share)
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm ở nước ta. Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thương mại mà chủ yếu là tính nhân dạo và nhân văn cao cả. Kể từ khi ra đời đến nay, nó
4 2019-03-26 27.20 KB Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế...
(tailieu_phim_4share)
Trong lịch sử thì sự xuất của Nhà nước kéo theo sau nó là phải có vật chất đảm bảo cho nó tồn tại và hoạt động theo chức năng của mình . Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời , Nhà nước dùng quyền lực chính trị để ban
5 2014-10-11 38.62 KB 119HD TK KIEN TRUC ANH THUY QUOC OAI.docx
6 2019-03-26 115.23 KB Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THU 
7 2019-03-26 115.70 KB Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh...
(tailieu_phim_4share)
8 2019-03-26 38.93 KB Thưc trạng thu hút FDI vào Trung Quốc.docx
(tailieu_phim_4share)
1. Lịch sử hình thành Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây................................1
9 2015-04-20 33.02 KB Mẫu bìa bài thu hoạch thực tập(1).docx
(thongkebackan)
10 2019-03-26 416.39 KB Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp...
(tailieu_phim_4share)
Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi
11 2019-03-26 315.69 KB Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp...
(tailieu_phim_4share)
Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi
12 2019-03-26 216.15 KB Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp...
(tailieu_phim_4share)
Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh.
13 2019-03-26 56.41 KB Thực trạng thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại phòng...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ BHXH VÀ QUỸ BHXH 3
14 2019-03-26 15.24 KB thuc hanh.docx
(tailieu_phim_4share)
15 2019-03-26 15.24 KB thuc hanh.docx
(tailieu_phim_4share)
16 2019-03-26 214.97 KB Bài tập và câu hỏi về Thuế thu nhập.docx
(tailieu_phim_4share)
17 2019-03-26 233.03 KB Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tốc độ tiêu...
(tailieu_phim_4share)
Bài viết gồm 3 phần. Phần I: Những lý luận cơ bản trong việc thúc đẩy tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phần II: Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm của Chi nhánh công ty vật tư bảo vệ thực vật II (HN). Phần III:
18 2019-03-26 102.85 KB Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.docx
(tailieu_phim_4share)
Sau hơn 16 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Hoạt động xuất khẩu ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng góp phần đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kim ngạch xuất khẩu không
19 2019-03-26 39.94 KB Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam.docx
(tailieu_phim_4share)
20 2019-03-26 99.96 KB Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam.docx
(tailieu_phim_4share)
Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải

1 2 3 4 5 ... 139 Show 1 - 20 of 2776