Tìm kiếm : zip (đuôi file: doc) Thấy 18 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 Show 1 - 18 of 18

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2017-01-10 83.50 KB CV TranHaiQuan IT 05 10 2015 ZIP.doc
2 2019-03-26 23.50 KB acc vip.doc
3 2019-03-26 34.00 KB Tham Khảo IP.doc
4 2019-03-26 2.77 MB IP PBX ASTERISK.doc
5 2019-03-26 335.50 KB Sach Vat Ly Bi kip hoc mon Vat Ly.doc
6 2019-03-26 37.00 KB Ung dung camera ip.doc
Ung dung camera ip
7 2019-03-26 314.50 KB TCP IP Nâng Cao.doc
8 2019-03-26 83.00 KB Khái Niệm TCP IP.doc
9 2019-03-26 31.50 KB an ip bang Stealther.doc
10 2014-05-10 163.50 KB Bai 7. IP Addressing Services.doc
11 2019-03-26 106.00 KB Hướng dẫn sử dụng IP Camera .doc
Hiện nay, việc trao đổi thông tin bằng hình ảnh và âm thanh qua mạng LAN hoặc Internet đã trở nên phổ biến. Tuỳ theo tốc độ truyền dữ liệu trên mạng mà ta chọn các thiết bị ghi hình phù
12 2018-03-28 1.37 MB HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA IP.doc
13 2019-03-26 101.50 KB Tăng cường bảo mật cho IP.doc
* ipaddress Tăng cường bảo mật cho IP * Tăng cường bảo mật cho mạng IP * Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng * Điều khiển truy cập tới Cisco Routers * Truy cập Console * Password
14 2019-03-26 64.50 KB ung dung camera ip trong benh vien.doc
ung dung camera ip trong benh vien
15 2019-03-26 655.00 KB Đề tài “ Truyền Thoại trên giao thức IP”.doc
16 2016-09-27 24.00 KB Camera Thai my NO IP 26 9 2016.doc
17 2019-03-26 91.00 KB Huong dan tao auto provision cho dien thoại IP.doc
18 2019-03-26 163.00 KB Huong dan su dung camera ip xem qua mang ineternet.doc
Huong dan su dung camera ip xem qua mang ineternet

1 Show 1 - 18 of 18