Tìm kiếm : your (đuôi file: docx) Thấy 10 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 Show 1 - 10 of 10

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 41.81 KB 70 ways to improve your English.docx
(tailieu_phim_4share)
2 2019-03-26 19.33 MB Test Your Grammar And Usage For FCE.docx
(tailieu_phim_4share)
Test Your Grammar And Usage For FCE is part of th popular Test Your series devised by Peter Watcyn_ Jones. Specially wriiten for students prepareing for Cambridge First Certificate, it features 60 enjoyable test to practise the key grammar areas required
3 2019-03-26 2.90 MB Check your vocabulary for phrasal verbs and idioms.docx
(tailieu_phim_4share)
Check your vocabulary for phrasal verbs and idioms is the material that helps you to practice and develop your knowledge of phrasal verbs and idioms. This book contains many of most common phrasal verbs and idioms together with some useful spoken expression
4 2018-01-17 1.16 MB WI TEC Record Equipments hour meter reading.docx
(tailieufree.net)
5 2019-03-26 14.31 KB Sử dụng one và you.docx
(tailieu_phim_4share)
  Tài liệu Sử dụng one và you  cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản và nâng cao về Sử dụng one và you  trong tiếng anh. đồng thời, tài liệu Sử dụng one và you  cũng
6 2019-03-26 194.31 KB Languages you can learn at Babbel.docx
(tailieu_phim_4share)
7 2018-01-17 1.16 MB WI TEC RTG CMP 004 Record Equipment hour meter reading (Ghi giờ làm việc).docx
(tailieufree.net)
8 2019-03-26 96.72 KB Một số giải pháp nhằm xây dựng quan hệ hợp tác...
(tailieu_phim_4share)
Sự kết nối giữa các công ty lữ hành trên toàn thế giới đã trở nên dễ dàng và hình thức hợp tác giữa các công ty từ các quốc gia khác nhau để cùng tạo ra những chương trình du lịch trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, các công ty lữ hành quốc tế cũng đang bước
9 2019-03-26 109.34 KB Nâng cao chất lượng các tour outbound Đông Nam Á tại...
(tailieu_phim_4share)
Sau một thời gian thực tập và tiếp cận với môi trường làm việc thực tế tại Công ty du lịch và thể thao Việt Nam, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong công ty cùng với sự hướng dẫn hết sức tận tình của Thầy giáo hướng dẫn em đã hoàn thành bài
10 2019-03-26 155.94 KB Nâng cao chất lượng các tour outbound Đông Nam Á tại...
(tailieu_phim_4share)
Trong quá trình hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện cho rất nhiều quốc gia trên thế giới hợp tác và giao lưu với nhau về tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Ngày nay du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu

1 Show 1 - 10 of 10