Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'dd 7': 119 (119) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2015-10-14 16.38 GB Paris.by.Night.115.Net dep A dong.720p.BluRay.DD.5.1 2.0.x264 Coti.mkv
//Paris.by.Night.115.Net dep A dong.HD1080p.BluRay.DD.5.1-2.0.x264-Coti.mkv / Paris By Night 115: Nét đẹp Á Đông – Asian Beauty (2015) |

Chương trình mang chủ đề Nét đẹp Á Đông – Asian Beauty, trực tiếp thu hình vào đầu tháng 7 nhân dịp

2 2017-10-16 13.86 GB Yanni Live at El Morro Puerto Rico (2011) Blu ray 1080i AVC DD 5.1.iso
/Nhạc Quốc Tế Tổng Hợp/Yanni - Live at El Morro Puerto Rico (2011) Blu-ray 1080i AVC DD 5.1.iso / Yanni – Live at El Morro | 1. Truth Of Touch (Live At El Morro, Puerto Rico) – Yanni 2. Vertigo (Live At El Morro, Puerto Rico) – Yanni
3 2017-11-14 14.18 GB Paris By Night 112.Dong.BluRay.HD720p.DD.5.1 2.0 Coti.mkv
/Bộ sưu tập/Paris by night collection/Paris by Night 1 - 129/Paris By Night 112.Dong.BluRay.HD720p.DD.5.1-2.0-Coti.mkv / Thuy Nga Paris By Night 126 – Hành Trình 35 Năm |

OFFICIAL SONGLIST PARIS BY NIGHT 126

1. Tình Yêu Xây Đắp Nhân Gian

4 2018-03-10 10.22 GB Thor Ragnarok 2017 Hybrid IMAX 720p Blu ray AVC DD Plus 7.1 BluDragon.mkv
5 2019-02-01 19.48 GB Widows.2018.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
6 2019-02-09 13.85 GB Bohemian.Rhapsody.2018.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR10+.x265 JM.mkv
7 2019-02-22 13.92 GB Overlord 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 MiBR.mkv
8 2019-03-03 13.73 GB Fantastic.Beasts.The.Crimes.of.Grindelwald.2018.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
9 2019-03-09 15.93 GB Fantastic.Beasts.The.Crimes.of.Grindelwald.2018.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 HDVN.mkv
10 2019-03-10 14.27 GB Mortal Engines 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 MiBR.mkv
11 2019-03-17 13.75 GB Venom 2018 PROPER 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
12 2019-03-19 13.66 GB Mary Poppins Returns 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 MiBR.mkv
13 2019-03-23 18.38 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
14 2019-03-25 14.66 GB Spider Man Into the Spider Verse 2018 ViE 1080p BluRay DD+7.1 x264 Geek.mkv
15 2019-03-25 21.29 GB Aquaman.2018.IMAX.Edition.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 DON.mkv
16 2019-03-26 15.44 GB Mary Poppins Returns 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
17 2019-03-26 211.98 KB Lý thuyết mạch + bài tập có lời giải P14.pdf
Bài giảI - đáp số - chỉ dẫn 6.1. γ = (r0 + j ωL 0 )(g0 + j ωC0 ) =α [nepe] + j β [rad]; α ≈ 4,58.10 −3 nepe/ km; β ≈ 219.10 −3 rad/ km Zs = v Ph = ω = β 1 L o Co 0 r0 + j ωL 0 =548 e− j1,2 Ω g0 + j ωC0 = 2,87.10 5 km / S ; λ= V ph f = 28,7 km; 6.2. α
18 2019-03-30 18.63 GB Bumblebee 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 HDVN.mkv
19 2019-03-30 16.33 GB Bumblebee.2018.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 DON.mkv
20 2019-04-02 16.76 GB Fantastic.Beasts.The.Crimes.of.Grindelwald.2018.Extended.Cut.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 HDVN.mkv
21 2019-04-12 3.73 GB Glass 2019 mHD BluRay DD+7.1 x264 HDT.mkv
22 2019-04-13 13.74 GB Glass (2019) 1080p UHD BluRay DD+7.1 HDR x265 Chotab.mkv
23 2019-04-15 15.28 GB The Kid Who Would Be King 2019 ViE 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
24 2019-04-15 13.48 GB The Kid Who Would Be King 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
25 2019-04-16 15.28 GB The Kid Who Would Be King 2019 ViE 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON Thuyet Minh Giong Bac.mkv
26 2019-04-16 15.61 GB Glass 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
27 2019-04-16 14.80 GB Glass 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 LoRD.mkv
28 2019-05-16 13.06 GB Shadow 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
29 2019-05-16 15.40 GB Cold Pursuit 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 SbR.mkv
30 2019-06-06 15.99 GB Captain.Marvel.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 HDVN.mkv
31 2019-06-09 10.09 GB Captain.Marvel.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 Chotab.mkv
32 2019-06-10 16.13 GB Captain.Marvel.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
33 2019-06-12 11.40 GB Captain.Marvel.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 Chotab.mkv
34 2019-06-19 13.82 GB Us.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
35 2019-06-19 15.15 GB Us.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 SA89.mkv
36 2019-06-27 14.81 GB Shazam.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 iFT.mkv
37 2019-07-01 16.20 GB Dumbo.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+.7.1.HDR.x265.DON.mkv
38 2019-07-04 16.82 GB Shazam.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
39 2019-07-10 23.52 GB Shazam.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 MGs.mkv
40 2019-07-19 12.19 GB Alita.Battle.Angel.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 DON.mkv
41 2019-07-19 16.91 GB Alita.Battle.Angel.2019.1080p.3D.BluRay.Half SBS.DD+7.1.x264 CHC.mkv
42 2019-07-25 15.69 GB Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
43 2019-07-25 15.25 GB Hellboy.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
44 2019-07-26 14.64 GB Hellboy 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 SbR.mkv
45 2019-07-27 12.36 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 SbR.mkv
46 2019-08-07 7.08 GB Avengers Endgame 2019 1080p UHD BluRay DD+7.1 HDR x265 SumVision.mkv
47 2019-08-08 19.93 GB Avengers Endgame 2019 Hybrid 1080p BluRay DD+7.1 x264 RightSiZE.mkv
48 2019-08-12 20.00 GB Avengers.Endgame.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
49 2019-08-24 16.84 GB Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR10+.x265 MGs.mkv
50 2019-08-24 15.36 GB Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR10+.x265 MGs.mkv

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X