Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'flux': 107 (107) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2016-04-23 557.71 KB flux setup.rar
2 2021-04-01 14.78 GB Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP.5.1.Atmos.DV.H.265 FLUX.mp4
3 2021-07-09 4.22 GB Black.Widow.2021.720p.DSNP.WEB DL.DDP.5.1.Atmos.H.264 FLUX.mkv
4 2021-07-12 5.98 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP.5.1.Atmos.HD...
5 2021-07-31 104.79 KB F9.2021.1080p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.H.264 FLUX Vietnamese.srt
6 2021-07-31 9.91 GB Fast.and.Furious.9.The.Fast.Saga.2021.1080p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.H.264 FLUX.mkv
7 2021-07-31 3.81 GB Jungle.Cruise.2021.720p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.mkv
8 2021-07-31 6.70 GB Jungle.Cruise.2021.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.mkv
9 2021-07-31 14.81 GB F9.2021.1080p.AMZN.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
10 2021-07-31 11.42 GB F9.2021.1080p.AMZN.WEB DL.DTS ES.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
11 2021-08-01 10.74 GB F9 2021 ViE AMZN WEB DL 1080p DDP5.1 H264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
12 2021-08-01 20.40 GB F9 2021 ViE AMZN WEB DL 1080p DTS HD MA 7.1 H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
13 2021-08-01 13.56 GB F9 2021 ViE AMZN WEB DL 1080p DTS ES 6.1 H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
14 2021-08-03 453.49 KB Jungle.Cruise.2021.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX...
15 2021-08-03 5.15 GB Jungle.Cruise.2021.720p.DSNP.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
16 2021-08-03 11.43 GB Jungle.Cruise.2021.1080p.DSNP.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
17 2021-08-03 8.04 GB Jungle.Cruise.2021.1080p.DSNP.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
18 2021-08-04 5.63 GB Black.Widow.2021.720p.DSNP.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San Fixed.mkv
19 2021-08-04 7.64 GB Black.Widow.2021.ViE.720p.DSNP.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh Fixed.mkv
20 2021-08-04 4.82 GB Black.Widow.2021.ViE.720p.DSNP.WEB DL.DDP.5.1.H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh Fixed.mkv
21 2021-08-06 3.84 GB The.Suicide.Squad.2021.720p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.mkv
22 2021-08-06 8.30 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.mkv
23 2021-08-06 5.24 GB The.Suicide.Squad.2021.720p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX.mkv
24 2021-08-06 8.30 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.mkv
25 2021-08-06 13.20 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.H.264 FLUX.mkv
26 2021-08-06 9.69 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX.mkv
27 2021-08-06 11.58 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX.mkv
28 2021-08-06 8.07 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.HDR.HEVC FLUX.mkv
29 2021-08-06 6.68 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC FLUX.mkv
30 2021-08-06 22.13 GB The.Suicide.Squad.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX.mkv
31 2021-08-06 18.62 GB The.Suicide.Squad.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.HDR.HEVC FLUX.mkv
32 2021-08-06 17.23 GB The.Suicide.Squad.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC FLUX.mkv
33 2021-08-07 17.23 GB The.Suicide.Squad.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 FLUX (Sub Viet).mkv
34 2021-08-07 8.30 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Sub Viet).mkv
35 2021-08-07 438.66 KB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX...
36 2021-08-07 5.24 GB The.Suicide.Squad.2021.720p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
37 2021-08-07 13.20 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
38 2021-08-07 22.13 GB The.Suicide.Squad.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX Sub Viet Mux San.mkv
39 2021-08-08 11.58 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX Sub Viet Mux San.mkv
40 2021-08-11 16.41 GB Luca.2021.ViE.WEB DL.2160p.DDP.Atoms.5.1. H265.HDR FLUX.mkv
41 2021-08-16 17.84 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC FLUX (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
42 2021-08-16 4.43 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.720p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
43 2021-08-16 17.82 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HD...
44 2021-08-16 8.89 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
45 2021-08-16 4.38 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.720p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
46 2021-08-16 7.06 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.720p.DSNP.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
47 2021-08-16 7.27 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
48 2021-08-16 9.95 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.1080p.DSNP.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
49 2021-08-16 16.74 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.1080p.DSNP.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
50 2021-08-16 4.73 GB The Suicide Squad 2021 ViE 720p HMAX WEB DL DDP5.1 Atmos H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last